Çekmeköy / İstanbul erkan@fibex.com.tr
Adres

Nişantepe Mah. Gelinçiceği Sok. No: 5-7/23 Çekmeköy - İstanbul

Telefon

+90 216 999 16 27

E-Posta

erkan@fibex.com.tr

Ayıklama Sistemi

Genel olarak, optik ayıklama makineleri dört ana bileşene sahiptir. Bunlar; besleme sistemi, optik sistem, görüntü işleme yazılımı ve ayırma sistemi. Besleme sisteminin amacı, ürünleri tek bir katmana yaymaktır. Böylece ürünler, sabit bir hızda, kümelenme olmadan, besleme yüzeyine homojen bir şekilde dağılmış olarak optik algılama alanına doğru ilerler. Optik sistem, algılama yapılan nesnelerin akışının üstünde ve/veya altında ya da sağında ve/veya solunda yer alan ışıkları ve sensörleri içerir. Görüntü işleme sistemi, nesneleri sınıflandırmak ve ayırma sistemini harekete geçirmek için nesneleri kullanıcı tanımlı kabul/ret etme eşikleriyle karşılaştırır. Ayırma sistemi, genellikle küçük ürünler için sıkıştırılmış hava, bütün patates gibi daha büyük ürünler için mekanik ayırıcılardan oluşur. Uçuş sırasında cisimleri belirler ve iyi ürün normal akışına devam ederken nesneleri bir ret/çıkıntı kanalına yönlendirir.İdeal ayıklama sistemi; ürüne göre belirlenmiş ideal sensörleri, yazılımdaki yetenekleri ve mekanik platformu içeren bir bütündür.


PEF Çözümleri

Yıllarca süren özel araştırmalar sayesinde sistemlerimizi iyileştirdik ve yiyecek - içecek sektörüne şaşırtıcı bir değişim getirdik. Darbeli Elektrik Alan sistemleri (PEF), sadece fizik kurallarını kullanarak taze ürünün fiziksel yapısını değiştirir ve verimi, tazeliğini, tadını ve besin değerini önemli ölçüde artırırken, aynı zamanda zaman ve enerji tasarrufu sağlar.


Pastörizasyon

İnovatif çözümler ile kurgulanan pastörizasyon sistemlerimiz çok büyük enerji ve zaman tasarrufu yapılmasını sağlayarak, işlemin çok kısa sürede ve çok az maliyetle tamamlanmasını sağlar.Her türlü kapasiteye uygun olarak, tüm ekipmanlar isteğe uygun olarak dizayn edilerek montaja hazır hale getirilmektedir.


Kurutma Teknolojileri

Kurutma; gıda maddelerindeki serbest suyun gıdanın özelliğini önemli ölçüde kaybetmeyeceği bir düzeye kadar uzaklaştırılması işlemidir. Serbest suyun uzaklaştırılması ile gıdanın su aktivitesi (aw) değeri düşer ve gıda gıda maddesi mikroorganizmalara karşı dayanıklılık kazanır. Ancak serbest suyun tamamının uzaklaştırılması mümkün değildir.


Patates İşleme

Patates işleme hatlarında performansı geliştirmek ve kazancı, üretkenliği ve rekabet gücünü artırmak için eksiksiz bir ayıklama, soyma ve süreç analizi ekipmanlar serisi sağlar.


Ekstraksiyon

Ayırma ajanları kütle ve enerji esaslı olmak üzere ikiye ayrılır. Isı , enerji ve manyetizma enerji esaslı ayırma ajanı olarak kullanılır. Kütle esaslı ayırıcı maddeler ise katı , sıvı ve gaz fazında olabilir. Distilasyon ve evaporasyonda ısı enerjisi ile bileşenler farklı sıcaklıklarda ayrılırken ; ekstraksiyonda ayırma işlemini çözücü gerçekleştirmektedir.